ชื่อเรื่องโครงการปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลง เพื่อจัดทำฐานข้อมูลราคาประเมินที่ดินรายแปลง ตามโครงการจัดทำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพื้นที่อำเภอเมืงสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๑๑๕,๔๐๓ แปลง
ผู้แต่งคนที่ 1พัฒนณัฏฐ์ อ่อนส้มกิจ
เล่มที่2
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์2563
ราคา0
ประเภทหนังสือเอกสารประกอบ (อป)/ Documentation (Doc)
หมายเหตุผลงานของนางสาวพัฒนณัฏฐ์ อ่อนส้มกิจ ตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดผลงานของนางสาวพัฒนณัฏฐ์ อ่อนส้มกิจ ตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง โครงการปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลง เพื่อจัดทำฐานข้อมูลราคาประเมินที่ดินรายแปลง ตามโครงการจัดทำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพื้นที่อำเภอเมืงสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๑๑๕,๔๐๓ แปลงเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016862อยู่แบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
ย้อนกลับ