ชื่อเรื่องแผนงานสำรวจข้อมูลและปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลงในพื้นที่จังหวัดนครปฐม (อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอดอนตูม อำเภอกำแพงแสน อำเภอบางเลน อำเภอนครชัยศรี อำเภอพุทธมณฑล และอำเภอสามพราน) จำนวนที่ได้รับการประเมินราคา ๕๔,๙๙๐ แปลง
ผู้แต่งคนที่ 1ธีระพงษ์ ลือนาม
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม
ปีที่พิมพ์2563
ราคา0
ประเภทหนังสือเอกสารประกอบ (อป)/ Documentation (Doc)
หมายเหตุผลงานของนายธีระพงษ์ ลือนาม ตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดผลงานของนายธีระพงษ์ ลือนาม ตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ ผลงานที่เป็นการดำเนินการผ่านมา แผนงานสำรวจข้อมูลและปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลงในพื้นที่จังหวัดนครปฐม (อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอดอนตูม อำเภอกำแพงแสน อำเภอบางเลน อำเภอนครชัยศรี อำเภอพุทธมณฑล และอำเภอสามพราน) จำนวนที่ได้รับการประเมินราคา ๕๔,๙๙๐ แปลงเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016863อยู่แบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
ย้อนกลับ