ชื่อเรื่องเทคนิคการแยกปริมาณงานหรือเปอร์เซ็นงานตามเกณฑ์การประเมินสิ่งปลูกสร้าง กรณียังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ
ผู้แต่งคนที่ 1ธีระพงษ์ ลือนาม
เล่มที่2
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม
ปีที่พิมพ์2563
ราคา0
ประเภทหนังสือเอกสารประกอบ (อป)/ Documentation (Doc)
หมายเหตุผลงานของนาย ธีระพงษ์ ลือนาม ตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดผลงานของนาย ธีระพงษ์ ลือนาม ตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ ผลงานเชิงข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง เทคนิคการแยกปริมาณงานหรือเปอร์เซ็นงานตามเกณฑ์การประเมินสิ่งปลูกสร้าง กรณียังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016864อยู่แบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
ย้อนกลับ