ชื่อเรื่องแผนงานขยายพื้นที่ประเมินราคาที่ดินรายแปลงเพื่อจัดทำฐานข้อมูลราคาประเมินที่ดินรายแปลง (พื้นที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี)
ผู้แต่งคนที่ 1นายประยุทธ สมบัติวงศ์
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
ปีที่พิมพ์2563
ราคา0
ประเภทหนังสือเอกสารประกอบ (อป)/ Documentation (Doc)
หมายเหตุผลงานของนายประยุทธ สมบัติวงศ์ ตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดผลงานของนายประยุทธ สมบัติวงศ์ ตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง แผนงานขยายพื้นที่ประเมินราคาที่ดินรายแปลงเพื่อจัดทำฐานข้อมูลราคาประเมินที่ดินรายแปลง (พื้นที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี)เลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016865อยู่แบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
ย้อนกลับ