ชื่อเรื่องเทคนิคการจัดทำฐานข้อมูลตำแหน่งร้านวัสดุก่อสร้างในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยโปรแกรม QGIS เพื่อจัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
ผู้แต่งคนที่ 1ประยุทธ สมบัติวงค์
เล่มที่2
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
ปีที่พิมพ์2563
ราคา0
ประเภทหนังสือเอกสารประกอบ (อป)/ Documentation (Doc)
หมายเหตุผลงานของนายประยุทธ สมบัติวงค์ ตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดผลงานของนายประยุทธ สมบัติวงค์ ตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ ผลงานเชิงข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่องเทคนิคการจัดทำฐานข้อมูลตำแหน่งร้านวัสดุก่อสร้างในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยโปรแกรม QGIS เพื่อจัดทำบัญชีกำหนดราคาเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016866อยู่แบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
ย้อนกลับ