ชื่อเรื่องการสร้าง Function ในโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อคำนวณราคาประเมินที่ดินรายแปลง
ผู้แต่งคนที่ 1จิตรี ศรีบุดดี
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
ปีที่พิมพ์2563
ราคา0
ประเภทหนังสือเอกสารประกอบ (อป)/ Documentation (Doc)
หมายเหตุผลงานของนางสาวจิตรี ศรีบุดดี ตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดผลงานของนางสาวจิตรี ศรีบุดดี ตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ ผลงานเชิงข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง การสร้าง Function ในโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อคำนวณราคาประเมินที่ดินรายแปลงเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016867อยู่แบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
ย้อนกลับ