ชื่อเรื่องแผนงานปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลง เพื่อจัดทำฐานข้อมูลราคาประเมินที่ดินรายแปลง ตามโครงการจัดทำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ผู้แต่งคนที่ 1จิตรี ศรีบุดดี
เล่มที่2
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
ปีที่พิมพ์2563
ราคา0
ประเภทหนังสือเอกสารประกอบ (อป)/ Documentation (Doc)
หมายเหตุผลงานของนางสาวจิตรี ศรีบุดดี ตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดผลงานของนางสาวจิตรี ศรีบุดดี ตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง แผนงานปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลง เพื่อจัดทำฐานข้อมูลราคาประเมินที่ดินรายแปลง ตามโครงการจัดทำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016868อยู่แบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
ย้อนกลับ