ชื่อเรื่องแผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดอำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน ๑๖ อาคาร ๒,๒๔๖ ห้องชุด
ผู้แต่งคนที่ 1วิทวัส คำชู
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
ปีที่พิมพ์2563
ราคา0
ประเภทหนังสือเอกสารประกอบ (อป)/ Documentation (Doc)
หมายเหตุผลงานของนายวิทวัส คำชู ตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดผลงานของนายวิทวัส คำชู ตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง แผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดอำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน ๑๖ อาคาร ๒,๒๔๖ ห้องชุดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016869อยู่แบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
ย้อนกลับ