ชื่อเรื่องโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลอาคารชุดในจังหวัดขอนแก่น
ผู้แต่งคนที่ 1วิทวัส คำชู
เล่มที่2
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
ปีที่พิมพ์2563
ราคา0
ประเภทหนังสือเอกสารประกอบ (อป)/ Documentation (Doc)
หมายเหตุผลงานของนายวิทวัส คำชู ตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดผลงานของนายวิทวัส คำชู ตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ ผลงานเชิงข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไป เรื่อง โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลอาคารชุดในจังหวัดขอนแก่นเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016870อยู่แบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
016871อยู่แบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
ย้อนกลับ