ชื่อเรื่องคู่มือการใช้งานโปรแกรม โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลอาคารชุดในจังหวัดขอนแก่น
ผู้แต่งคนที่ 1วิทวัส คำชู
เล่มที่3
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
ปีที่พิมพ์2563
ราคา0
ประเภทหนังสือเอกสารประกอบ (อป)/ Documentation (Doc)
หมายเหตุผลงานของนายวิทวัส คำชู ตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดคู่มือการใช้งานโปรแกรม โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลอาคารชุดในจังหวัดขอนแก่นผลงานของนายวิทวัส คำชู ตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติกาเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016872อยู่แบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
ย้อนกลับ