ชื่อเรื่องแผนงานปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พื้นที่ดำเนินการเขตสาทร สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
ผู้แต่งคนที่ 1อาภารวี สุขิทาภรณ์
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์2563
ราคา0
ประเภทหนังสือเอกสารประกอบ (อป)/ Documentation (Doc)
หมายเหตุผลงานของนางสาวอาภารวี สุขิทาภรณ์ ตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดผลงานของนางสาวอาภารวี สุขิทาภรณ์ ตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา แผนงานปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พื้นที่ดำเนินการเขตสาทร สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016940อยู่แบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
ย้อนกลับ