ชื่อเรื่องเทคนิคการวัดหน้ากว้างของแปลงที่ดินที่ติดถนนโดยใช้โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์
ผู้แต่งคนที่ 1อาภารวี สุขิทาภรณ์
เล่มที่2
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์2563
ราคา0
ประเภทหนังสือเอกสารประกอบ (อป)/ Documentation (Doc)
หมายเหตุผลงานของนางสาวอาภารวี สุขิทาภรณ์ ตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดผลงานของนางสาวอาภารวี สุขิทาภรณ์ ตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ ผลงานเชิงข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เทคนิคการวัดหน้ากว้างของแปลงที่ดินที่ติดถนนโดยใช้โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์เลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016941อยู่แบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
ย้อนกลับ