ชื่อเรื่องการจัดทำบัญชีราคาประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดิน เพื่อจัดส่งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ ๑๘ จังหวัด
ผู้แต่งคนที่ 1จิรวัฒน์ ขันชัยภูมิ
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์2563
ราคา0
ประเภทหนังสือเอกสารประกอบ (อป)/ Documentation (Doc)
หมายเหตุผลงานของนายจิรวัฒน์ ขันชัยภูมิ ตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดผลงานของนายจิรวัฒน์ ขันชัยภูมิ ตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การจัดทำบัญชีราคาประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดิน เพื่อจัดส่งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ ๑๘ จังหวัดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016942อยู่แบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
ย้อนกลับ