ชื่อเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์และเทคนิคการสืบค้นมติที่ประชุม
ผู้แต่งคนที่ 1วาสนา รอดปั้น
เลขเรียกPO002
เลขผู้แต่งว491ก
หัวเรื่อง1.นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์2563
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
หมายเหตุผลงานของนางสาววาสนา รอดปั้น ตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดผลงานของนางสาววาสนา รอดปั้น ตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ ผลงานเชิงข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดทำฐานข้อมูลรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์และเทคนิคการสืบค้นมติที่ประชุมเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016944อยู่แบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
ย้อนกลับ