ชื่อเรื่องการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
ผู้แต่งคนที่ 1วาสนา รอดปั้น
เลขเรียกPO002
เลขผู้แต่งว491ก
เล่มที่2
หัวเรื่อง1.นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์2563
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
หมายเหตุผลงานของนางสาววาสนา รอดปั้น ตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดผลงานของนางสาววาสนา รอดปั้น ตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์เลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016945อยู่แบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
ย้อนกลับ