ชื่อเรื่องการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
ผู้แต่งคนที่ 1วาสนา รอดปั้น
เล่มที่2
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์2563
ราคา0
ประเภทหนังสือเอกสารประกอบ (อป)/ Documentation (Doc)
หมายเหตุผลงานของนางสาววาสนา รอดปั้น ตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดผลงานของนางสาววาสนา รอดปั้น ตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์เลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016945อยู่แบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
ย้อนกลับ