ชื่อเรื่องแนวทางปฏิบัติการประเมินราคาเพื่อกำหนดมูลค่าแปลงที่ดินราชพัสดุสำหรับเอกสารสิทธิประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดินและ นส.๓ ก
ผู้แต่งคนที่ 1ทัศนีย์ เกิดพืชน์
เลขเรียกPO002
เลขผู้แต่งท364น
เล่มที่2
หัวเรื่อง1.นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
ปีที่พิมพ์2563
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
หมายเหตุผลงานของนางทัศนีย์ เกิดพืชน์ ตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดผลงานของนางทัศนีย์ เกิดพืชน์ ตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ ผลงานเชิงข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แนวทางปฏิบัติการประเมินราคาเพื่อกำหนดมูลค่าแปลงที่ดินราชพัสดุสำหรับเอกสารสิทธิประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดินและ นส.๓ กเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016947อยู่แบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
ย้อนกลับ