ชื่อเรื่องแผนงานปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลง เพื่อจัดทำฐานข้อมูลราคาประเมินที่ดินรายแปลงพื้นที่กรุงเทพมหานคร(พื้นที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก) จำนวนแปลงที่ได้รับการประเมินราคา ๑๐๒,๓๐๐ แปลง
ผู้แต่งคนที่ 1สันติ สายสกุล
เล่มที่2
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์2563
ราคา0
ประเภทหนังสือเอกสารประกอบ (อป)/ Documentation (Doc)
หมายเหตุผลงานของนายสันติ สายสกุล ตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดผลงานของนายสันติ สายสกุล ตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา แผนงานปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลง เพื่อจัดทำฐานข้อมูลราคาประเมินที่ดินรายแปลงพื้นที่กรุงเทพมหานคร(พื้นที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก) จำนวนแปลงที่ได้รับการประเมินราคา ๑๐๒,๓๐๐ แปลงเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016948อยู่แบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
ย้อนกลับ