ชื่อเรื่องแนวทางการจัดการชั้นข้อมูลหน่วยที่ดินเพื่อรองรับการประเมินราคาทรัพย์สินผ่านระบบประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดิน
ผู้แต่งคนที่ 1สันติ สายสกุล
เลขเรียกPO002
เลขผู้แต่งส579น
เล่มที่2
หัวเรื่อง1.นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ
สำนักพิมพ์สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
ปีที่พิมพ์2563
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
หมายเหตุผลงานของนายสันติ สายสกุล ตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดผลงานของนายสันติ สายสกุล ตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ ผลงานเชิงข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แนวทางการจัดการชั้นข้อมูลหน่วยที่ดินเพื่อรองรับการประเมินราคาทรัพย์สินผ่านระบบประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016949อยู่แบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
ย้อนกลับ