ชื่อเรื่องการสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายบล็อคจังหวัดนราธิวาส
ผู้แต่งคนที่ 1พิเชษฐ์ ทองบุญเรือง
ฉบับที่ฉ.1
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์นราธิวาส
ปีที่พิมพ์2563
ราคา0
ประเภทหนังสือเอกสารประกอบ (อป)/ Documentation (Doc)
จำนวนหน้า1เล่ม
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016951, ฉ.1อยู่เอกสารประกอบ (อป)/ Documentation (Doc)
ย้อนกลับ