ชื่อเรื่องการเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำของส่วนราชการ
ผู้แต่งคนที่ 1พรพรรณ เปี่ยมพงษ์สานต์
ฉบับที่ฉ.1
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์2563
ราคา0
ประเภทหนังสือเอกสารประกอบ (อป)/ Documentation (Doc)
จำนวนหน้า1เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016953, ฉ.1อยู่แบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
ย้อนกลับ