ชื่อเรื่องมนุษย์แม่ Working Mom 4.0
ผู้แต่งคนที่ 1สุพัตรา สุขาวห
เลขมาตรฐานสากล9786160833788
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2562
ราคา175
ประเภทหนังสือเอกสารประกอบ (อป)/ Documentation (Doc)
จำนวนหน้า160 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
017125อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ