ชื่อเรื่องคิดแล้วรวย (THINK & GROW RICH)
ผู้แต่งคนที่ 1นโปเลียน ฮิลล์
ผู้แต่งคนที่ 2กมล แสงทองศรีกมล, ผู้แปล
เลขมาตรฐานสากล9789742129781
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2563
ราคา220
ประเภทหนังสือเอกสารประกอบ (อป)/ Documentation (Doc)
จำนวนหน้า344 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
017126อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ