ชื่อเรื่องมหัศจรรย์แห่งเทคนิคเพื่อให้เข้าถึงหัวใจของการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค
ผู้แต่งคนที่ 1สนธิ อังสนากุล
เลขมาตรฐานสากล9789745347632
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2563
ราคา350
ประเภทหนังสือเอกสารประกอบ (อป)/ Documentation (Doc)
จำนวนหน้า248 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
017128อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ